fbpx

ÁSZF

1. Szálláshely-szolgáltató adatai

.

.Szálláshely neve: Szőlőhegy Vendégház

Szálláshely címe: 8330 Sümeg, Öreghegyi utca 1.

Szolgáltató: Bányai Beáta

Szolgáltató levelezési címe: 2040 Budaörs, Őszirózsa utca 51-53

Adószámos magánszemély, magánszálláshely szolgáltató.

Adószám: 59161042-1-33

NTAK regisztrációs szám: MA 22044072

Telefonszám: +36 70 601 1771

Email cím: 
info@szolohegyvendeghaz.hu

.

2. Általános szabályok

..

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Bányai Beáta magánszálláshely szolgáltató (a továbbiakban: „Szolgáltató”) szálláshelyének, a Szőlőhegy vendégház szálláshely igénybevételét. A jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a Szolgáltató elszállásolási szerződést (a továbbiakban: „Szerződést”) köt az egyéb szálláshely szolgáltatást igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal.

.

3. Szerződő fél

..

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a vendég (a továbbiakban: „Vendég”) veszi igénybe. A Szolgáltatónak kizárólag 18. életévét betöltött Vendéget áll módjában fogadni.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (a továbbiakban: „Felek”).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban: „Közvetítő”) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

..

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban tett ajánlatkérésére a Szolgáltató az ajánlatkérés kézhezvételétől számított 36 órán belül ajánlatot küld a Vendég részére. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét foglalás, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég által leadott foglalás Szolgáltató írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a foglalás írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott foglalás, illetve foglalás módosítás csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a Szolgáltató írásban visszaigazolta, a foglalás vagy a foglalás módosítás Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem keletkeztet szerződéses kötelmet.

4.3. Amennyiben az érkezés előtti 30 napon belül szeretné módosítani a foglalása időpontját,

igazolt COVID-fertőzés esetén ezt szabadon megteheti, a foglalásának módosítását 6 hónapon belüli időpontra kérheti, minden egyéb esetben az érkezés előtti 10. napig történő módosítási szándék esetén a foglalás 6 hónapon belüli időpontra áttehető, 10 napon belül felmerülő időpont módosítási igény esetén viszont nincs lehetőség az időpont módosítására.

4.3. A Vendég szálláshelyet minimum 2 éjszakás időszakra foglalhat. A szálláshely 1 éjszakára kiemelt áron foglalható kizárólag hétköznapokon. Kiemelt időszakok pedig csak egyben foglalhatóak.

4.4. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételét magába foglaló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.4.1. Abban az esetben, ha a Vendég a határozott időtartam lejártát megelőző 15 napon belül dönt úgy, hogy a szolgáltatást nem kívánja igénybe venni, akkor köteles a szolgáltatás teljes ellenértékét a Szolgáltató részére megfizetni, a Szolgáltató pedig jogosult a megrendelt szolgáltatás teljes ellenértékének követelésére. A Vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott vendégházat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.4.2. A Vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a Szolgáltató írásban hozzájárul. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.5. A Szerződés módosításához, illetve kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.6. Talált tárgyakat a Szolgáltató 48 óráig köteles megőrizni, ezt követően megsemmisíti azokat.

.

5. Lemondási feltételek

.

5.1. Amennyiben a szálláshely ajánlatában más feltételt nem határozott meg, a szálláshely-szolgáltatás kötbérmentes lemondására az érkezést megelőző 30. napig van lehetőség.

5.2. Az érkezés előtti 15. napig a lemondási díj a foglalási összeg 50%-a, érkezés előtti 15 napon belül a foglalási összeg 100%-a.

5.3. A foglalás lemondását minden esetben csak írásban, a info@szolohegyvendeghaz.hu email címre megküldött levélben tudjuk elfogadni. A lemondott foglalásra befizetett foglalási díj felhasználható egy másik foglalásnál vagy 5 000 Ft adminisztrációs költség levonását követően a Szolgáltató visszautalja a Vendég által megjelölt bankszámlaszámra, amennyiben a visszamondás az érkezési idő előtt több mint 30 nappal történik.

5.4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött szolgáltatásai – így például akciós ajánlatai – foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

.

6. A Szolgáltató által alkalmazott árak 

.

6.1. A szálláshely érvényben lévő árai a https://szolohegyvendeghaz/arak-foglalas/ oldalon megjelenített, a kiválasztott időszakra vonatkozó árak.

6.2. A Szolgáltató az árakat a foglalás visszaigazolásáig előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, természetesen azzal, hogy ez nem vonatkozik azon árakra, amelyeket a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA, IFA) ajánlattételkor érvényes, törvény (helyi rendelet) által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adótörvény (ÁFA, IFA) módosulása miatti többletterheket, előzetes értesítés mellett, áthárítja a szerződő félre.

6.4. A Szolgáltató árait jogosult magyar forintban és bármely konvertibilis valutában is meghatározni.

6.5. A Szolgáltató vállalja, hogy az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait az általa működtetett www.szolohegyvendeghaz.hu weboldalon keresztül közzéteszi.

.

7. Fizetés módja, garancia 

.

7.1. A Szolgáltató a megrendelt szálláshely-szolgáltatás összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a Vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.

7.2. A Vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki. A foglalás véglegesítéséhez a Vendég a szállás teljes összegének 50%-át a foglalást követő 2 munkanapon belül banki átutalással, bankkártyás fizetéssel fizeti meg a Szolgáltató részére. Amennyiben az érkezés a foglalás időpontjától számított 15 napon belüli, a Vendég a foglalási díj 100%-át banki átutalással, bankkártyás fizetéssel fizeti meg a Szolgáltató részére.

Amennyiben az érkezés a foglalás időpontjától számított 15 napon túli, úgy a Vendégnek a foglalási díj fennmaradó 50%-át az érkezés előtti 15. napig szükséges megfizetni bankkártyával (Szolgáltató által küldött fizetési link segítségével) vagy banki átutalással.

7.3. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt előtti napon tart igényt.

7.4. A Szolgáltató a szolgáltatás Szerződés szerinti igénybevételének, és az ellenérték kiegyenlítésének garantálására

a) kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül,

b) kérheti előleg megfizetését a részvételi díj egy részére vagy annak teljes összegére.

7.5. A szerződő fél a számláját magyar forintban (HUF) egyenlítheti ki.

.

8. A szálláshely-szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

.

8.1. A Vendég a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt vendégházat az érkezés napján 18:00 órától 20:00 óráig foglalhatja el – check in – és azt utolsó tartózkodási napon  14:00 óráig – check out – köteles elhagyni.

8.2. A Szolgáltató a szálláshelyen kulcsszéfet biztosít, melynek kódját az érkezés előtti nap küldi el a Vendég által foglaláskor megadott email címre, amennyiben a Vendég előzetesen szolgáltatta személyi igazolványát a Szolgáltatónak. Ha a Vendég által a személyes okmány (személyi igazolvány) nem kerül elküldésre a Szolgáltatónak, sajnálatos módon a Szolgáltató a kulcsszéf kódjának átadását megtagadja és a foglalást köteles törölni.

8.3. Abban az esetben, ha a Vendég a vendégházat az érkezési napon a 8.1. pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, illetve a check out időpont után kívánja elhagyni, azt felár ellenében a szabad kapacitás és a Szolgáltató visszaigazolása függvényében megteheti.

8.4. A Szolgáltató jogosult a szálláshely-szolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:

8.4.1. a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott vendégházat, a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat, illetve az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,

8.4.2. a Vendég a vendégház házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,

8.4.3. a Vendég nem tartja be a vendégház házirendjét, pl.: nem a kijelölt helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba,

8.4.4. a Vendég kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít; inkontinens, valamint önmagát ellátni nem képes Vendég szintén nem veheti igénybe a vendégház szolgáltatásait,

8.4.5. a Vendég fertőző betegségben szenved,

8.4.6. a Szerződő fél vagy a Vendég a Szolgáltató által igényelt fizetési garancia vállalási kötelezettségét a Szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.

8.5. Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior” miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.

8.6. A Vendég a vendégház összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

..

9. Háziállatok és pótágyazás 

.

9.1. A Szolgáltató szálláshelyre csak is kizárólag előzetes egyeztetést követően hozható maximum 1 közepes méretű háziállat. A háziállat szálláshelyen a Vendég felügyeletével tartózkodhat. A háziállatot tilos felügyelet nélkül hagyni a szálláshelyen.

9.1.1. A Vendég teljeskörűen felelős a háziállat által okozott károkért, illetve köteles az esetleges háziállat által okozott károk teljes megtérítésére.

9.1.2. A Vendég távozását követően a Szolgáltató többlet takarítási költséget állapíthat meg, amennyiben a háziállat többlet takarítást okozott a szálláshelyen. Az extra takarítás díj 10 000 Ft, melyet a Vendég a helyszínen vagy utólag köteles megfizetni.

9.2. A Szolgáltató szálláshelyet egyszerre maximum 2 fő veheti igénybe a foglalási időszakra vonatkozóan. A szálláshely két főre van optimalizálva, így nincsen lehetőség pótágyazásra.

.

10. A Vendég jogai

.

10.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a lefoglalt vendégházat, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, amelyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

10.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban, vagy a helyszínen szóban előterjesztett és jegyzőkönyvbe felvett panaszt a panasz beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a Vendégnek érdemi választ ad.

10.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

..

11. A Vendég kötelezettségei

.

11.1. A Vendég köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

11.2. Amennyiben kulcsát elveszti, úgy vendégház zárcsere költsége a Vendéget terheli 20 000 Ft értékben.

11.3. Vendégházban minden Vendég, vagy annak kísérője saját felelősségére tartózkodhat, betartva a vagyonvédelemre, tűzrendészetre és a vendégház rendjére vonatkozó biztonsági és általános előírásokat.

11.4. A Vendég köteles a vendégház elhagyásakor a bejárati ajtót és a kerti tárolót bezárni, ezt követően a kulcsot a kulcsszéfbe zárni. Ellenkező esetben a szálláshelyet ért esetleges anyagi károkért a Vendég felel.

.

12. A Vendég kártérítési felelőssége

.

12.1. A Vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a Vendég, vagy kísérője okoz, és a Szolgáltató, vagy harmadik személy szenved el.

..

13. A Szolgáltató jogai

..

13.1. Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendég azon vagyontárgyaira, melyeket a vendégházba magával vitt.

.

14. A Szolgáltató kötelezettsége

.

14.1. A Szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.

14.2. A Szolgáltató köteles a Vendég írásos panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, ezeket írásban is rögzíteni.

.

15. A Szolgáltató kártérítési felelőssége 

.

15.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményen belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

15.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azon káreseményekre, amelyek a szolgáltató alkalmazottainak és Vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan okok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég, vagy a felügyelete alá tartozók okoztak.

15.1.2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a vendégházon belül kijelöljön olyan helye(ke)t, ahová a Vendég nem léphet be. A Szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a Vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a Vendég nem léphet be.

15.1.3. A Szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a Vendég a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal azonnal jelenti a Szolgáltatónál.

15.1.4. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

15.2. A kártérítés maximális mértéke a Szerződés szerinti napi vendégház ár összegének a háromszorosa, kivéve, ha a kár ennél kisebb értéket képvisel.

..

16. Személyes adatok védelme

.

16.1. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (GDPR), és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

16.2. Az épületbe történő belépéskor az üzemeltető az adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, az üzemeltetés körében szükséges igazolás és bizonyítás, ill. biztonsági célra adatrögzítést végez.

16.2.1. A szálláshely területén videofelvétel rögzítésére alkalmas kamerák üzemelnek, amelyek felvételein esetlegesen a Vendégek és partnereik is megjelenhetnek. Az üzemeltető a felvételeket kizárólag a vendégház működési körében használja fel, a Szerződés megszűnését követően azokat 3 nap múlva megsemmisíti. A felvételeket az üzemeltető kizárólag a jogszabályokban meghatározott hatósági megkeresésre adja ki, hivatalos felhasználás céljára.

.

17. Vis major

.

17.1. Azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett a sem a Szolgáltató, sem a Vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel – vis major – bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

.

18. A Felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

.

18.1. A szerződő felek közötti jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

18.2. A szerződő fél az Általános Szerződési Feltételeket a szálláshelyre való bejelentkezéssel egyidejűleg megismerte, tudomásul vette, annak kötelezettségeit magára nézve elismeri.

.

Érvényes 2023. január 1-től visszavonásig.

.

Kiegészítés

..

A Szolgáltató weboldalán elérhető szolgáltatások használatával a Vendég elfogadja az itt felsorolt feltételeket.

A Szolgáltató minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalon közölt minden információ pontos legyen a feltöltése időpontjában. Ennek ellenére a Szolgáltató sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelősséget, illetve szavatosságot a weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül azon bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. Az ajánlatok jogilag nem kötelező érvényűek, és semmilyen formában nem jelentenek kötelezettséget a Szolgáltató számára. A weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett, vagy publikált tartalmakért, amelyekhez a Szolgáltató weboldala kapcsolódik, vagy amelyekre a weboldal hivatkozik.

A Szolgáltató nem garantálja, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A Szolgáltató – a vevői, partnerei és egyéb ügyfelei személyére, adataira, a fennálló üzleti kapcsolataira vonatkozó valamennyi információt üzleti titokként kezeli. Az üzleti titokként történő kezelés alól csak az érintett adatszolgáltató adhat felmentést. A Szolgáltató az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Szerzői jog

A Szolgáltató weboldala, az azon található minden képi, hang és szöveges tartalom, azok elrendezése, különösen nevek, logók, illetve grafikák, tájékoztatók, elemzések és egyéb információs anyagok szerzői jogi oltalom alatt állnak.

A weboldal tartalma egészének, vagy részeinek bármilyen formában felhasználása különösen reprodukálása, átruházása, terjesztése, átdolgozása, vagy tárolása, a személyes használaton túl kizárólag a Szolgáltató kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

A weboldal teljes tartalma a Szolgáltató tulajdona, illetve rendelkezése alatt áll. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll. Amennyiben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény másként nem rendelkezik, a weboldal egyetlen része sem másolható vagy publikálható a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Személyes használat körében a weboldal tartalmának vagy kivonatainak számítógépen tárolása, illetve kinyomtatása a Felhasználó részére megengedett.

A weboldalra feltöltött vagy Szolgáltatóhoz küldött üzenetek tartalmáért és a benne foglalt információk valóságtartalmáért és pontosságáért egyedül a küldő felel. A weboldal a látogatóknak nyújtott szolgáltatás. A Szolgáltató fenntartja a jogot a weboldal tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására vagy kiegészítésére.

A Szolgáltató fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő weboldal-használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. A Szolgáltató minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.

Amennyiben a hatályos jogszabályok szerint a jogi nyilatkozat bármely feltétele érvénytelennek minősül, az nem érinti a többi feltétel érvényességét.